Fyzická osoba – Rozhodnutí k dodržování práv a povinností držitelů licencí

Číslo jednací: 06274-25/2016-ERU

Vedené správní řízení ve věci podezření ze spáchání správního deliktu (přestupku) dle § 91 odst. 1 písm. b) a dle 91 odst. 1 písm. h) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, bylo dle § 66 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 76 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastaveno.

Informace o účastníkovi řízení:

Fyzická osoba – informace k identifikaci nelze zveřejnit

Datum nabytí právní moci: 15. 11. 2017

druhý stupeň

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 2.8 MB

Obsah

Sdílejte