Fyzická osoba – rozhodnutí k neplněním zákonem stanovené povinnosti

Číslo jednací: 10480-6/2014-ERU

Účastník řízení, se tím, že jakožto držitel licence na obchod s elektřinou, který byl ve smyslu § 15 písm. b) energetického zákona vyzván Energetickým regulačním úřadem (dále jen Úřad) k poskytnutí informací, přičemž Úřad uvedl v předmětné žádosti právní důvod a účel vyžadovaných podkladů, přičemž uvedl, že uvedené podklady a informace vyžaduje v souvislosti s výkonem jeho regulační působnosti podle § 17 odst. 6 písm. d) energetického zákona ve spojení s § 19a téhož zákona. Účastník řízení na uvedenou žádost o poskytnutí informací nereagoval a nereagoval ani na opakovanou žádost o poskytnutí informací podle § 15a energetického zákona se stanovením lhůty na doložení, neposkytnutím požadovaných podkladů a informací ve stanovené lhůtě nebo poskytnutím neúplných, nesprávných nebo nepravdivých podkladů a informací vyžádaných podle § 15a odst. 1 energetického zákona se účastník řízení jako povinný subjekt dopustil naplnění skutkové podstaty správního deliktu dle § 91 odst. 1 písm. e) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Fyzická osoba

Datum nabytí právní moci: 14. 2. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 945.37 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon