FVE E. Čech s.r.o. – rozhodnutí k neoznámení změn pro udělení licence

Číslo jednací: 04693-10/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 9 odst. 1 energetického zákona jakožto držitel licence na výrobu elektřiny č. 111326975 pro provozovnu FVE Moravský Krumlov umístěnou v katastrálním území Moravský Krumlov na pozemcích parcelní číslo 1760/1, 1760/3, 1760/4, 1760/5, 1760/6, 1760/7, 1760/8 a 1762/1, 1762/2, 1762/3 v době nejméně ode dne 30. dubna 2015 do dne 15. května 2016 neoznámil neprodleně Energetickému regulačnímu úřadu změny podmínek pro udělení licence podle ustanovení § 5 energetického zákona a všechny změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o udělení licence podle ustanovení § 7 téhož zákona, nepředložil o nich doklady a nepožádal o změnu rozhodnutí o udělení licence č. 111326975, ačkoliv mu nejpozději ode dne 29. dubna 2015 bylo známo, že hodnota celkového instalovaného výkonu provozovny FVE Moravský Krumlov, kterou je vymezen rozsah podnikání a technické podmínky v rámci udělené licence č. 111326975, činí 0,632735 MWp a nikoliv 0,63004 MWp, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91 odst. 1 písm. b) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost FVE E. Čech s.r.o., se sídlem, Břízová 252, 672 01 Moravský Krumlov, IČ: 29373271

Datum nabytí právní moci: 29. 7. 2016

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon