FVE ČK s.r.o. – rozhodnutí k nedodržení povinností držitele licence

Číslo jednací: 09148-22/2017-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91 odst. 1 písm. b) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jako držitel licence na výrobu elektřiny v rozporu s ust. § 9 odst. 1 energetického zákona nepožádal po provedení změn technických parametrů provozovny o změnu rozhodnutí o udělení licence, a dále se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91 odst. 1 písm. h) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 9 odst. 5 energetického zákona zahájil výkon licencované činnosti po změně technických parametrů přede dnem nabytí právní moci rozhodnutí o změně rozhodnutí o udělení licence.

Informace o účastníkovi řízení:          

Společnost FVE ČK s.r.o., se sídlem Lužická 133, 407 21 Česká Kamenice, IČO: 28719000

Datum nabytí právní moci: 28. 2. 2019

2. stupeň

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 2.31 MB

Obsah

Sdílejte

Share icon