FSEJ s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 09030-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 22. června 2016 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Vilémov, u základní školy č. p. 140 zemní práce související s opravou elektrické přípojky k objektu školy, kdy při strojním provádění výkopových prací došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE DN 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost FSEJ s.r.o., se sídlem Vilémov 305, PSČ 407 80, IČO: 28718372

Datum nabytí právní moci: 8. 12. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 385.51 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon