Froněk, spol. s r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Číslo jednací: 01538-3/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 téhož zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k jeho poškození.

Informace o účastníkovi řízení:

Froněk, spol. s r.o., se sídlem Rakovník, Zátiší 2488,  269 O1 Rakovník, IČO: 47534630

Datum nabytí právní moci: 3. 3. 2020

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 288.99 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon