Froněk, spol. s r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Číslo jednací: 02770-3/2020-ERU

Obviněný z přestupku, se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení prostřednictvím strojního mechanismu zemní práce, v důsledku kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Froněk, spol. s r.o., se sídlem Rakovník, Zátiší 2488, PSČ 26901, IČO: 47534630

Datum nabytí právní moci: 4. 4. 2020

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 353.74 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon