Froněk, spol. s r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Datum

Číslo jednací: 02199-3/2017-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 29. října 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Braškov, v ulici V Podlískách, zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Obytná zóna Braškov, V Podlískách - Braškov", při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu PE DN 50, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Froněk, spol. s r.o., se sídlem Zátiší 2488, 269 01 Rakovník, IČO: 47534630

Datum nabytí právní moci: 2. 3. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 377.23 KB

Obsah

Sdílejte