Číslo jednací: 04051-5/2011-ERU

Účastník řízení dne 11. března 2011 prováděl při rekonstrukci komunikace v obci Žilov v prostoru ochranného pásma plynárenského zařízení za pomoci strojní mechanizace zemní výkopové práce takovým způsobem, při kterém došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE dimenze DN 50, a touto činností v konečném důsledku ohrozil spolehlivost a bezpečnost jejího provozu v rozporu s ust. § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, čímž spáchal správní delikt podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) téhož zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost Froněk, spol. s r.o., Zátiší 2488, 269 01 Rakovník, IČ: 47534630

Datum nabytí právní moci: 23. 4. 2012

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 314.73 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon