FREE for YOU s.r.o. - rozhodnutí k porušení povinností držitele licence

Číslo jednací: 10193-7/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání 2 trvajících přestupků podle ust. § 24 odst. 7 písm. m) zákona o ochraně spotřebitele, kterých se dopustil tím, že jakožto prodávající neposkytl spotřebitelům informace podle ust. § 14 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele; ze spáchání trvajícího přestupku podle ust. § 16 odst. 1 písm. h) zákona o cenách, kterého se účastník řízení dopustil tím, že jakožto prodávající v rozporu s ust. § 13 odst. 2 písm. b) zákona o cenách neposkytl spotřebitelům při nabídce a prodeji sdružených služeb dodávky elektřiny a plynu na svých internetových stránkách informaci o konečné nabídkové ceně formou ceníku, ze spáchání pokračujícího přestupku podle ust. § 16 odst. 1 písm. h) zákona o cenách, kterého se účastník řízení dopustil tím, že jakožto prodávající v rozporu s ust. § 13 odst. 2 písm. b) zákona o cenách neposkytl spotřebitelům při nabídce a prodeji sdružených služeb dodávky elektřiny na svých internetových stránkách informaci o konečné nabídkové ceně formou ceníku a ze spáchání přestupku podle ust. § 16 odst. 1 písm. h) zákona o cenách, kterého se účastník řízení dopustil tím, že jakožto prodávající v rozporu s ust. § 13 odst. 2 písm. b) zákona o cenách neposkytl spotřebitelům při nabídce a prodeji sdružených služeb dodávky plynu na svých internetových stránkách informaci o konečné nabídkové ceně formou ceníku.

Informace o účastníkovi řízení:

FREE for YOU s.r.o., se sídlem Korunní 2569/108 g, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČO: 25336665

Datum nabytí právní moci: 19. 8. 2021

 

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 476.95 KB

Obsah

Sdílejte