Františkovy Energie s.r.o. - rozhodnutí k nedodržení povinností držitele licence

16.06.2022, aktualizováno 16.06.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Přestupky
  • I. instance
  • Dozorová činnost
Účastník řízení
Františkovy Energie s.r.o.
IČO
06998381
Spisová značka
03683/2022-ERU
Číslo jednací
03683-3/2022-ERU
Nabytí právní moci

Obviněný se uznává vinným ze spáchání přestupku podle § 91 odst. 1 písm. e) energetického zákona, kterého se jako držitel licence na obchod s plynem dopustil tím, že v rozporu s § 15a odst. 1 energetického zákona neposkytl Energetickému regulačnímu úřadu nejpozději dne 12. l. 2022 informace, doklady a písemnosti specifikované a požadované Úřadem v opakované žádosti.

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon