FRANSTAV s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Datum

Číslo jednací: 09315-7/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 téhož zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k jeho poškození.

Informace o účastníkovi řízení:

FRANSTAV s.r.o., se sídlem č.p. 6, 664 64 Nové Bránice, IČO: 29271428

Datum nabytí právní moci: 25. 1. 2020

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.27 MB

Obsah

Sdílejte