FPS s.r.o. - rozhodnutí k nedodržení povinnosti držitele licence

Datum

Číslo jednací: 08174-3/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání 4 pokračujících přestupků dle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že jakožto držitel licence na rozvod tepelné energie č. 320807195, v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. f) v návaznosti na ust. § 76 odst. 2 věta druhá energetického zákona, za období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017 vyúčtoval dodávku tepelné energie odběratelům tepelné energie v rozporu s vyhláškou č. 70/2016 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost FPS s.r.o., se sídlem Pod Harfou 938/40, 190 00 Praha 9 - Vysočany, IČO: 27128326

Datum nabytí právní moci: 5. 9. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 419.02 KB

Obsah

Sdílejte