Fotovoltaika - Bobík s.r.o. – Rozhodnutí k dodržování práv a povinností držitelů licencí

Číslo jednací: 01068-10/2017-ERU

Vedené správní řízení ve věci podezření ze spáchání správního deliktu (přestupku) dle § 91 odst. 1 písm. c) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, bylo dle § 66 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastaveno.

Informace o účastníkovi řízení:

Fotovoltaika-Bobík s.r.o., se sídlem Boršická 597, 687 25 Hluk, IČO: 29200199

Datum nabytí právní moci: 12. 9. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.33 MB

Obsah

Sdílejte