FOREMANS s. r. o. – rozhodnutí k zásahu na odběrném elektrickém zařízení bez souhlasu provozovatele distribuční soustavy

Číslo jednací: 17399-9/2012-ERU

Účastník řízení v rozporu s ust. § 28 odst. 3 energetického zákona provedl zásah na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina, bez souhlasu provozovatele distribuční soustavy, čímž se dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. h) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost FOREMANS s.r.o., se sídlem Na Zámčiskách 960/16, 724 00 Ostrava – Stará Bělá, IČ: 26878267

Datum nabytí právní moci: 4. 5. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 965.23 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon