FONERGY s.r.o. – rozhodnutí k neuvedení informací o konečné nabídkové ceně dodávky elektřiny a plynu na internetových stránkách společnosti

Číslo jednací: 05823-9/2016-ERU

Účastník řízení, se tím, že v rozporu s ustanovením § 13 odst. 2 písm. b) zákona o cenách v rámci výkonu licencované činnosti vůbec neuvedl informaci o konečné nabídkové ceně, a to

-           ve všech svých cenících (umístěných na svých internetových stránkách www.fonergy.cz) za sdružené služby dodávky elektřiny pro domácnosti účinných od 1. ledna 2015 pro všechny nabízené produktové řady určené široké veřejnosti (STANDART, PREMIUM) a všechna distribuční území a

-           ve všech svých cenících (umístěných na svých internetových stránkách www.fonergy.cz) za sdružené služby dodávky plynu pro domácnosti účinných od 1. ledna 2015 pro všechny nabízené produktové řady určené široké veřejnosti (STANDART, PREMIUM) a všechna distribuční území,

čímž od blíže neurčené doby do dne 18. září 2015 nesplnil svou povinnost zpřístupnit spotřebiteli při nabídce a prodeji sdružené služby dodávky elektřiny a plynu na viditelném místě formou ceníků informaci o konečné nabídkové ceně sdružené služby dodávky elektřiny a plynu, která zahrnuje všechny daně, cla a poplatky, aby měl spotřebitel možnost seznámit se s cenou před sjednáním smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny a plynu, dopustil spáchání dvou správních deliktů podle ustanovení § 16 odst. 1 písm. h) zákona o cenách.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost FONERGY s.r.o., se sídlem Stojanova 1334, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 29308607

Datum nabytí právní moci: 20. 7. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.35 MB

Obsah

Sdílejte

Share icon