FONERGY s.r.o. – rozhodnutí k nedodržení povinnosti poskytnout informace spotřebiteli

Číslo jednací: 12346-3/2017-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání 22 přestupků dle ust. § 24 odst. 7 písm. m) zákona o ochraně spotřebitele ve znění účinném do 31. prosince 2016, kterých se dopustil tím, že jakožto prodávající neposkytl minimálně 22 spotřebitelům informace dle ust. § 14 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele ve znění účinném do 31. prosince 2016, neboť tyto jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem neinformoval nejpozději v den uzavření smlouvy o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný (včetně internetové adresy tohoto subjektu), když tuto informaci neuvedl v obchodních podmínkách, ač smlouva uzavřená mezi účastníkem řízení a jednotlivými spotřebiteli odkazovala na obchodní podmínky.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost FONERGY s.r.o., se sídlem Stojanova 1334, 686 01 Uherské Hradiště, IČO: 29308607

Datum nabytí právní moci: 15. 12. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 883.81 KB

Obsah

Sdílejte