Flow Jet s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 09392-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 8. července 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Životice u Nového Jičína u domu č. p. 133 zemní práce v souvislosti se stavbou vodního díla „Vodovod Životice u Nového Jičína", při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu lPE DN 63, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Flow Jet s.r.o., se sídlem Sportovní 4, 602 00 Brno, IČO: 26227703

Datum nabytí právní moci: 30. 9. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 529.94 KB

Obsah

Sdílejte