FLOORMAT s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Datum

Číslo jednací: 11324-3/2015-ERU

Účastník řízení, společnost, se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 15. července 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Bystřice nad Pernštejnem, na ulici Nový Dvůr, u domu č. p. 499 zemní práce v souvislosti s realizací stavby „rychlé občerstvení pro areál CZV, včetně přípojek IS", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE D 10, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost FLOORMAT s.r.o., se sídlem Jilmoví 7, 592 61 Pernštejnské Jestřabí, IČ 26968321

Datum nabytí právní moci: 26. 1. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 365.5 KB

Obsah

Sdílejte