FISAD s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 00567-6/2017-ERU

Účastníku řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 1. září 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Křesín u nemovitosti č. p. 62 pomocí strojního mechanizmu zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Splašková kanalizace pro Obec Křesín", při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu lPE Dn 50, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost FISAD s.r.o., se sídlem Jirkov, Chomutovská 643, PSČ 43111, IČO: 491 01 927

Datum nabytí právní moci: 4. 4. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.23 MB

Obsah

Sdílejte

Share icon