FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 04916-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 11. listopadu 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Nesovice, v místě „Nesovice Letošov 10 – přípojka pro hospodu č. p. 10" strojně zemní práce na stavbě „Kanalizace a ČOV Nesovice", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE dn 25, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., se sídlem Mlýnská 68, 602 00, Brno, IČO: 25317628

Datum nabytí právní moci: 10. 6. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 347.9 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon