FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Datum

Číslo jednací: 12844-6/2016-ERU

Správní řízení vedené s účastníkem řízení ve věci možného spáchání správního deliktu podle § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se měl účastník řízení dopustit tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení v Brně - Židenicích, zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Brno, Viniční IA – oprava kanalizace a vodovodu, při kterých došlo k poškození plynovodní přípojky, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně, se dle ust. §66 odst. 2 správního řádu v návaznosti na ust. § 76 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů ve smyslu ust. § 67 a násl. správního řádu, zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., se sídlem Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno, IČO: 25317628

Datum nabytí právní moci: 20. 5. 2017

Ke stažení

Obsah

Sdílejte