FIDUCIARIO a.s. „v likvidaci“ – rozhodnutí k poškození středotlakého plynovodu

Číslo jednací: 09773-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 13. února 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Sněhotice u domu č. p. 24 zemní práce v souvislosti se stavbou „Splašková kanalizace a ČOV Brodek u Prostějova, Sněhotice, Ondratice", při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu lPE DN 63, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost FIDUCIARIO a.s. „v likvidaci", se sídlem, Holická 1173/49a, 77900 Olomouc-Hodolany, IČO: 28627415

Datum nabytí právní moci: 9. 11. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 349.03 KB

Obsah

Sdílejte