Fakultní nemocnice Hradec Králové - rozhodnutí k neověření správnosti měřícího zařízení a nesprávnému vyúčtování dodávek tepelné energie

21.01.2021, aktualizováno 13.08.2021

Číslo jednací: 11458-6/2017-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání 6 trvajících přestupků dle ust. § 91 odst. 12 písm. d) energetického zákona ve znění účinném do 5. 6. 2017, kterých se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 78 odst. 1 energetického zákona ve znění účinném do 5. 6. 2017 jako držitel licence na rozvod tepelné energie v rámci vymezených území neověřil správnost měření měřicího zařízení tepelné energie pro vytápění, když v odběrných místech měřil dodávku tepelné energie měřicími zařízeními, jejichž platnost ověření již skončila; a ze spáchání 3 přestupků dle ust. § 91 odst. 12 písm. d) energetického zákona ve znění účinném do 31. 12. 2015, kterých se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 78 odst. 1 energetického zákona ve znění účinném do 31. 12. 2015 v rámci vymezeného území odběratelům tepelné energie neměřil, nevyhodnocoval a neúčtoval dodávku tepelné energie pro přípravu teplé vody podle údajů vlastního měřicího zařízení, když tepelnou energii stanovoval vlastním výpočtem.

Informace o účastníkovi řízení:

Fakultní nemocnice Hradec Králové, se sídlem Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové, IČO: 00179906

Datum nabytí právní moci: 30. 3. 2018

Attached files

Sdílejte

Share icon