FADIS OSIVA s.r.o. - usnesení o zastavení řízení

Číslo jednací: 03439-29/2021-ERU

Správní řízení vedené ve věci podezření ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. p) energetického zákona, kterého se mohl účastník řízení dopustit tím, že v blíže nezjištěné době při provádění zemědělských činností v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy na pozemku v rozporu s ust. § 46 odst. 12 energetického zákona poškodil elektrizační zařízení, se podle ust. § 86 odst. 1 písm. c) zákona o odpovědnosti za přestupky zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

FADIS OSIVA s.r.o., se sídlem Domažlická 36, Velké Předměstí, 346 01 Horšovský Týn, IČO: 49192957

Datum nabytí právní moci: 16. 9. 2021

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 175.28 KB

Obsah

Sdílejte