eYello CZ, k.s. –rozhodnutí k neumožnění dálkového přístupu informací o právech spotřebitele

Datum

Číslo jednací: 11620-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že jakožto držitel licence na obchod s elektřinou č. 141222044 v rozporu s ust. § 30 odst. 2 písm. l) energetického zákona nejméně ve dnech 16. září 2015, 2. října 2015 a 9. října 2015 nezveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na svých webových stránkách www.yello.cz, Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie o právech spotřebitele vypracovaný Evropskou Komisí a zveřejněný Energetickým regulačním úřadem a neinformoval své zákazníky o možnosti se s Kontrolním seznamem evropského spotřebitele energie o právech spotřebitele seznámit, dopustil spáchání správního deliktu dle ust. § 91 odst. 5 písm. d) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost  eYello CZ, k.s., se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10- Vršovice, IČ: 250 54 040

Datum nabytí právní moci: 8. 1. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 579.18 KB

Obsah

Sdílejte