EXTRASTAV s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 02652-3/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona řídil dne 29. května 2017 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Řevnice, v ulici Úzká, u nemovitosti č. p. 258, provádění zemních prací v souvislosti se stavbou „Řadové domy v ul. Čs. Armády, Řevnice", při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu PE DN 50, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost EXTRASTAV s.r.o., se sídlem Na Vinici 1460, 266 01 Beroun, IČO: 27612481

Datum nabytí právní moci: 29. března 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 92.6 KB

Obsah

Sdílejte