EVONA a.s – rozhodnutí k neměření, nevyhodnocování a neúčtování dodávky tepelné energie na přípravu teplé vody podle skutečných parametrů teplonosné látky a údajů vlastního měřicího zařízení

Číslo jednací: 03210/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že jakožto držitel licence na rozvod tepelné energie č. 320202768 v rozporu s ust. § 78 odst. 1 energetického zákona v rámci lokality „Chrudim" ve vymezeném území pod názvem „Výměníková stanice EVONA a.s." v období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 odběrateli, společnosti E T S, spol. s r.o., v odběrném místě na adrese Chrudim, Fibichova 196, odběrateli, společnosti EL-VY spol. s r.o. v odběrném místě na adrese Chrudim, Čs. armády 218, odběrateli, společnosti MASO HLINECKO, spol. s r.o., v odběrném místě na adrese Chrudim, Čs. armády 804, odběrateli Společenství domů čp. 650-652, Chrudim III, v odběrném místě na adrese Chrudim, Čs. armády 651, neměřil, nevyhodnocoval a neúčtoval dodávku tepelné energie na přípravu teplé vody podle skutečných parametrů teplonosné látky a údajů vlastního měřicího zařízení, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91 odst. 12 písm. d) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost EVONA a.s., se sídlem ul. Rooseveltova 46, 537 17 Chrudim III, IČ: 46509071

Datum nabytí právní moci: 29. 10. 2015

druhý stupeň

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 751.95 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon