EVČ s.r.o. - rozhodnutí k nedodržení povinnosti držitele licence

Číslo jednací: 08536-3/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání 5  přestupků dle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie č. 310100078 a licence na rozvod tepelné energie č. 320203481 v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. f) v návaznosti na ust. § 76 odst. 2 věta druhá energetického zákona vyúčtoval dodávku tepelné energie odběratelům tepelné energie v rozporu s vyhláškou č. 70/2016 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích. 

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost EVČ s.r.o., se sídlem Arnošta z Pardubic 676, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 13582275

Datum nabytí právní moci: 7. 9. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 451.34 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon