EUROVIA CS, a.s. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 08256-3/2018-ERU

Obviněný ze správního deliktu (nyní z přestupku se uznává vinným ze správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 2. června 2017 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Litoměřice v ulici Palachova u budovy č. p. 687 zemní práce, v důsledku kterých došlo k poškození nízkotlakého plynovodu lPE DN 110, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 45274924

Datum nabytí právní moci: 4. 9. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 363.95 KB

Obsah

Sdílejte