EUROVIA CS, a.s. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 10734-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 7. června 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Hranice, na ulici Skalní, u nemovitosti č. p. 761 zemní práce v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce ulice Skalní – 1. etapa", při kterých došlo k poškození nízkotlaké ocelové plynovodní přípojky DN 40, respektive T-kusu, a dále dne 2. dubna 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Jíloviště, na ulici Pražská, u nemovitosti č. p. 19 zemní práce v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce uličního prostoru ul. PRAŽSKÁ, Jíloviště", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE DN 32, a dále dne 7. července 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Sentice, u nemovitosti č. p. 58 zemní práce v souvislosti se stavbou „obec Sentice – stoková síť", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE DN 25, a dále dne 7. září 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Pardubice, v části obce Zelené Předměstí, na ulici Gorkého, u nemovitosti č. p. 2573 zemní práce v souvislosti s rekonstrukcí ulice Gorkého s názvem „Ul. Gorkého od Čs. Armády po Jana Palacha a ul. Rožkova od Teplého po Staňkova", při kterých došlo k poškození nízkotlaké plynovodní přípojky OC DN 80, čímž porušil zákaz poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, a tím se dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 45274924

Datum nabytí právní moci: 8. 1. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 650.66 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon