EUROVIA CS, a.s. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 06612-3/2016-ERU

Účastník řízení, společnost, se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 22. srpna 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Železné, u nemovitosti č. p. 140 zemní práce v souvislosti se stavbou „Aglomerace Tišnov, rozšíření stokové sítě – stavba Železné, 2. etapa", při kterých došlo k poškození středotlakého ocelového plynovodu DN 5/4", a dále dne 3. září 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Zádveřice, u č. p. 74 zemní práce v souvislosti se stavbou „Zádveřice – rekonstrukce MK", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky lPE DN 32, čímž porušil zákaz poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně dle ust. § 68 odst. 3 energetického zákona, a tím se dopustil spáchání dvou správních deliktů podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 45274924

Datum nabytí právní moci: 8. 7. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 456.15 KB

Obsah

Sdílejte