EUROVIA CS, a.s. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 01503-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 10. srpna 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Rovensko pod Troskami, na ulici Revoluční, u nemovitosti č. p. 270 zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Rovensko pod Troskami - výstavba splaškové kanalizace, centrální ČOV a řešení rekonstrukce souběžných vodovodních řadů", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE DN 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 45274924

Datum nabytí právní moci: 24. 2. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 384.27 KB

Obsah

Sdílejte