EUROVIA CS, a. s. – rozhodnutí k porušení povinnosti v ochranném pásmu i mimo ně provádět činnosti tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení

Číslo jednací: 07658-4/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 46 odst. 12 energetického zákona prováděl dne 6. června 2016 v ochranném pásmu nadzemního vedení vysokého napětí v obci Semín zemní práce, v důsledku kterých došlo k ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti zařízení elektrizační soustavy, a tím k porušení povinnosti provádět v ochranném pásmu činnosti tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. p) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost EUROVIA CS, a. s., se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha, IČ: 45274924

Datum nabytí právní moci: 21. 10. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 525.65 KB

Obsah

Sdílejte