EUROVIA CS, a.s. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 00275-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ustanovením § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 29. května 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Vratislavice nad Nisou na ulici Dlouhomostecká u domu č. p. 262 zemní práce související se stavbou „I/14 Liberec Tanvaldská", konkrétně pak stavební částí „SO 321.0 – Odvodnění ulice Tanvaldská (silnice 1/14) km 4,60 – 5,55", při kterých došlo prostřednictvím strojního mechanismu k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE d 32, a dne 6. srpna 2014 prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Veselí nad Lužnicí na ulici Husova zemní práce související se stavbou „Rekonstrukce ulice Husova – Veselí nad Lužnicí", při kterých došlo prostřednictvím strojního mechanismu k poškození odfuku na středotlakém plynovodu, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání dvou správních deliktů dle ustanovení  § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1, IČ: 45274924

Datum nabytí právní moci: 24. 1. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.15 MB

Obsah

Sdílejte

Share icon