EUROVIA CS, a.s. - rozhodnutí k pracím v ochranném pásmu plynárenského zařízení v Přerově

Číslo jednací: 09801-9/2013-ERU

Správní řízení ve věci podezření ze spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, kterého se měl účastník řízení dopustit tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 téhož zákona prováděl dne 31. července 2012 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v Přerově ručně zemní práce, při nichž došlo k poškození nízkotlaké plynovodní přípojky IPE dn 63, a touto činností v konečném důsledku ohrozil spolehlivost a bezpečnost jejího provozu, se zastavuje.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1, IČ: 45274924
Datum nabytí právní moci: 24. 9. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 517.53 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon