EUROSPEED czech s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození zařízení elektrizační soustavy v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 08634-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 46 odst. 8 písm. c) a § 46 odst. 12 energetického zákona prováděl dne 20. dubna 2016 v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy v Bělé pod Bezdězem, kácení stromů, při němž došlo k poškození elektrického vedení vysokého napětí, a tím k porušení zákazu poškození zařízení elektrizační soustavy v ochranném pásmu i mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) a ust. § 91a odst. 1 písm. p) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost EUROSPEED czech s.r.o., se sídlem Vinohradská 2396/184, 130 00 Praha, IČ: 27227588

Datum nabytí právní moci: 19. 10. 2016

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon