European Data Project s. r. o. – rozhodnutí k poškození středotlaké plynovodní přípojky IPE d 32 při provádění zemních prací

Číslo jednací: 04224-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, prováděl dne 17. září 2013 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Komořany u nemovitosti č. p. 146 zemní práce související s provedením stavby „Oplocení ubytovny a administrativní budovy Komořany" pomocí strojního mechanizmu (bagr typ JCB CX4), přičemž došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky IPE d 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost European Data Project s. r. o., se sídlem Komořany 146, 683 01 Vyškov, IČ: 61063517

Datum nabytí právní moci: 14. 5. 2014

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon