Europe Easy Energy a.s. - rozhodnutí k nesplnění povinnosti držitele licence

Číslo jednací: 12350-10/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku dle ust. § 91 odst. 11 písm. e) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jako obchodník s plynem v rozporu s ust. § 73a odst. 2 energetického zákona nesplnil povinnost předložit údaje o zajištění rozsahu bezpečnostního standardu a o způsobu jeho zajištění Energetickému regulačnímu úřadu do patnáctého dne následujícího měsíce. Správní řízení vedené Energetickým regulačním úřadem s účastníkem řízení se v části týkající se podezření ze spáchání přestupku dle ust. § 91 odst. 11 písm. e) energetického zákona za měsíc březen 2018, kterého se účastník řízení dopustil tím, že jako obchodník s plynem s ust. § 73a odst. 2 energetického zákona nesplnil povinnost předložit údaje o zajištění rozsahu bezpečnostního standardu a o způsobu jeho zajištění Energetickému regulačnímu úřadu v daném termínu, se podle ust. § 86 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

Europe Easy Energy a.s., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Na Poříčí 1046/24,110 00 Praha, IČO: 28603001

Datum nabytí právní moci: 22. 6. 2019

druhý stupeň

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.24 MB

Obsah

Sdílejte