Europe Easy Energy a.s. - rozhodnutí k nedodržení povinnosti držitele licence

Číslo jednací: 07211-10/2017-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání 19 přestupků dle ust. § 24 odst. 7 písm. m) zákona o ochraně spotřebitele, ve znění účinném do 31. prosince 2016, kterých se dopustil tím, že jakožto prodávající neposkytl minimálně 19 spotřebitelům informace dle ust. § 14 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele, ve znění účinném do 31. prosince 2016.

Účastník řízení se uznává vinným ze spáchání pokračujícího přestupku dle ust. § 24 odst. 7 písm. m) zákona o ochraně spotřebitele, ve znění účinném do 30. června 2017, kterého se dopustil tím, že jakožto prodávající neposkytl spotřebitelům informace dle ust. § 14 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele, ve znění účinném do 30. června 2017.

Účastník řízení se uznává vinným ze spáchání pokračujícího přestupku dle ust. § 91 odst. 5 písm. d) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jakožto držitel licence na obchod s elektřinou č. 141016116 v rozporu s ust. § 30 odst. 2 písm. l) energetického zákona nejméně pěti dílčími útoky uskutečněnými ve dnech 29. listopadu 2016, 13. prosince 2016, 5. ledna 2017, 11. ledna 2017 a 13. ledna 2017 nezveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie o právech spotřebitele vypracovaný Evropskou Komisí a zveřejněný Energetickým regulačním úřadem.

Účastník řízení se uznává vinným ze spáchání pokračujícího přestupku dle ust. § 91 odst. 11 písm. d) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jakožto držitel licence na obchod s plynem č. 241118557 v rozporu s ust. § 61 odst. 2 písm. l) energetického zákona nejméně pěti dílčími útoky uskutečněnými ve dnech 29. listopadu 2016, 13. prosince 2016, 5. ledna 2017, 11. ledna 2017 a 13. ledna 2017 nezajistil svým zákazníkům informaci způsobem umožňujícím dálkový přístup o Kontrolním seznamu evropského spotřebitele energie o právech spotřebitele vypracovaném Evropskou Komisí a zveřejněném Energetickým regulačním úřadem.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Europe Easy Energy a.s., se sídlem Na poříčí 1046/24, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 28603001

Datum nabytí právní moci: 17. 9. 2018

druhý stupeň

 

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon