Datum

Číslo jednací: 15407-10/2012-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 13 odst. 2 písm. a) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, při výkonu své licencované činnosti nesplnil svou povinnost poskytnout informaci spotřebiteli při nabídce a prodeji zemního plynu a elektřiny tak, aby měl možnost seznámit se s cenou před sjednáním smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny a zemního plynu, a to označit své produkty ve zveřejňovaných cenících konečnou nabídkovou cenou, která zahrnuje všechny daně, cla a poplatky, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 16 odst. 1 písm. h) zákona o cenách.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost Europe Easy Energy a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha – Nusle, IČ: 28603001
Datum nabytí právní moci: 3. 1. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 618.23 KB

Obsah

Sdílejte