Eurodalio s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 06723-3/2017-ERU

Obviněný se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 3. srpna 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Osík, zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Eurodalio s.r.o., se sídlem nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5, IČO: 28268768

Datum nabytí právní moci: 1. 9. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 423.11 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon