ETTC spol. s r.o. - rozhodnutí k neoprávněnému zásahu na odběrném elektrickém zařízení

Číslo jednací: 07425-10/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. j) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že provedl v rozporu s ust. § 28 odst. 3 energetického zákona zásah na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina, bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy.

Informace o účastníkovi řízení:

ETTC spol. s r.o., se sídlem Palachova 492/12, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 60280352

Datum nabytí právní moci: 9. 12. 2021

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 145.58 KB

Obsah

Sdílejte