ETIBO CZ s.r.o., – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 04384-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 23. ledna 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Heršpice u domu č. p. 184 prostřednictvím zemního stroje zemní práce v souvislosti se stavbou vodního díla „Likvidace odpadních vod dobrovolného svazku Ligary", při kterých došlo lžící zemního stroje k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE dn 25, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu dle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

ETIBO CZ s.r.o., se sídlem třída Kpt. Jaroše 1922/3, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 293 74 464

Datum nabytí právní moci: 6. 6. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 610.67 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon