ESON s.r.o. – rozhodnutí k podnikání v energetických odvětvích bez příslušné licence

Datum

Číslo jednací: 02598-3/2019-ERU

Obviněný ze správního deliktu se uznává vinným ze správního deliktu dle ust. § 91a odst. 1 písm. a) energetického zákona ve znění účinném do 5. června 2017, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 3 odst. 3 energetického zákona podnikal v energetických odvětvích bez příslušné licence udělené Energetickým regulačním úřadem, když elektřinu nakoupenou od držitele licence na obchod s elektřinou dále prodával zákazníkům připojeným k jeho distribuční soustavě.

Informace o účastníkovi řízení:                             

Společnost ESON s.r.o., se sídlem Krakovská 1346/15, 110 00 Praha, IČO: 47308214

Datum nabytí právní moci: 13. 3. 2019

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 448.52 KB

Obsah

Sdílejte