ERÚ členem ERRA

Energetický regulační úřad (ERÚ) navázal spolupráci se zahraničními regulátory.

Na Valném shromáždění Regionálního sdružení energetických regulátorů (ERRA) v turecké Antalyi byl 11. října 2018 ERÚ jednomyslně schválen za řádného člena této organizace, která sdružuje národní regulační úřady zemí střední a východní Evropy a také dalších států (devět zemí EU, včetně států V4 a Rakouska). Mezi přidruženými členy této dobrovolné organizace figurují mimo jiné také Spojené státy.

ERRA disponuje značnými expertními zdroji v oblasti regulace trhu s elektřinou a plynem, země EU zase mají zájem na rozšiřování regulačního rámce EU jihovýchodním směrem a o diverzifikaci mezinárodních kontaktů. V případě středoevropského regionu převažuje zájem na dalším propojování denních trhů s elektřinou, které je na dané etapě organizováno v rámci iniciativního projektu 4M MC, jehož se účastní ČR, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko. ERRA rovněž sehrává výraznou roli v oblasti zaškolování personálu regulačních orgánů a při výměně zkušeností.

Sdílejte

Share icon