EP ENERGY TRADING, a.s. - rozhodnutí k nesplnění povinnosti držitele licence

Číslo jednací: 09651-3/2020-ERU

Obviněný se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91 odst. 1 písm. l) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jako držitel licence na obchod s plynem, v rozporu s ust. § 11a odst. 9 energetického zákona nestanovil zálohové platby za dodávku plynu nejvýše v rozsahu důvodně předpokládané spotřeby plynu v následujícím zúčtovacím období.

Informace o účastníkovi řízení:

EP ENERGY TRADING, a.s., se sídlem Praha - Praha 1, Klimentská 1216/46, 110 02 Praha, IČO: 27386643

Datum nabytí právní moci: 4. 12. 2020

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon