ENTES CONSULTING spol. s r.o. – rozhodnutí k neúplným údajům na dokladech o vyúčtování dodávek tepelné energie

Číslo jednací: 07928-3/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání 12 přestupků dle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie, v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. f) v návaznosti na ust. § 76 odst. 2 věta druhá energetického zákona, vyúčtoval odběratelům dodávku tepelné energie na dokladech o vyúčtování dodávek tepelné energie, které neobsahovaly všechny stanovené údaje.

Informace o účastníkovi řízení:          

Společnost ENTES CONCULTING spol. s r.o., se sídlem Žerotínova 845/8, 787 01 Šumperk, IČO: 25844750

Datum nabytí právní moci: 13. 9. 2019

Ke stažení

Obsah

Sdílejte