ENOI S.P.A. - usnesení o zastavení řízení

Číslo jednací: 07031-13/2019-ERU

Správní řízení vedené obviněným z přestupků pro podezření ze spáchání 2 přestupků podle ust. § 91 odst. 11 písm. e) energetického zákona ve znění účinném do 31. prosince 2018 a 2 přestupků podle ust. § 91 odst. 11 písm. e) energetického zákona ve znění účinném do 31. prosince 2019, kterých se měl dopustit tím, že jako držitel uznání oprávnění pro obchod s plynem nesplnil povinnosti zajistit bezpečnostní standard dodávky plynu při dodávce zákazníkům podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, tj. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1938 ze dne 25. října 2017 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení nařízení (EU) č. 994/2010 a vyhlášky č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, když v rozporu s ust. § 73a odst. 1 energetického zákona nesplnil povinnost zajistit bezpečnostní standard požadované dodávky plynu pro případ výjimečně vysoké poptávky po plynu v délce nejméně 30 dnů podle ust. § 11 odst. 3 vyhlášky ve spojení s odst. 1 písm. b) přílohy č. 3 k vyhlášce svým chráněným zákazníkům, se v souladu s ust. § 86 odst. 1 písm. a) zákona o odpovědnosti za přestupky zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

ENOI S.P.A., se sídlem 20122 Milán, Piazza Eleonora Duse 2, Italská republika, zapsaná v rejstříku společností Komory pro obchod, průmysl, řemesla a zemědělství (CCIAA) v Miláně pod registračním číslem REA (Ekonomický a správní registr) MI-1614513

odštěpný závod ENOI S.P.A., organizační složka, se sídlem Panská 854/2, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 24257419

Datum nabytí právní moci: 8. 9. 2021

 

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.8 MB

Obsah

Sdílejte

Share icon