ENES spol. s r.o. – rozhodnutí k nepředložení regulačních výkazů

Číslo jednací: 08777-2/2017-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku dle ust. § 91 odst. 1 písm. f) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie v rozporu s ust. § 20 odst. 6 energetického zákona nepředložil Energetickému regulačnímu úřadu do 30. dubna 2017, resp. 2. května 2017, tj. nejbližší následující pracovní den, regulační výkazy 31, 32AP a 31, 32CL a) za vykazovaný rok 2016.

Informace o účastníkovi řízení:

Právnická osoba – ENES spol. s r.o., se sídlem Topinkova 1137, 271 01 Nové Strašecí, IČO: 46352155

Datum nabytí právní moci: 30. 8. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 465.91 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon